Drugi kolokvijum iz Upravnog prava biće održan u četvrtak, 25. maja u terminu predavanja.

Materija koju treba pripremiti za kolokvijum obuhvata:

  • Akte uprave
  • Upravni postupak
  • Kontrolu uprave

odnosno str. 238-412 iz udžbenika