Mole se studentkinje i studenti koji su diplomirali u periodu od 01.10.2021. do 30.09.2022. godine, a kojima nisu izrađenje diplome, dostave informacije od dopunskimm vannastavnim aktivnostima za vreme studiranja (kursevi, prakse, obuke, pravne klinike, itd.) najkasnije do 13.12.2022. godine.

Skeniranu dokumentaciju kojom se potvrđuju vannastavne aktivnosti dostaviti na mail adresu marko.cenic@pravnifakultet.edu.rs