Dopunski čas iz predmeta Osnovi građanskog i privrednog prava odražaće se 16.05.2022. godine sa početkom u 17 časova. Dopunski čas se može pratiti uživo i online.

Link za praćenje dopunskog časa online poslat je na studentske mail adrese.