Doc. dr Slobodan Vukadinović učestvovao je u radu konferencije ,,Dvadeset pet godina Arhuske konvencije“ koja je održana 8. maja 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doc. dr Vukadinović je izložio referat na temu: Parlament i Arhuska konvencija: doprinos dobrom upravljanju i parlamentarni nadzor. Više informacija o ovoj konferenciji dostupno je na: Dvadeset pet godina Arhuske konvencije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (bg.ac.rs)