Poštovane koleginice i kolege,

Kolokvijumi iz Engelskog jezika I održaće se tokom časova nastave sledećih datuma:

  • I kolokvijum: u sredu, 15. marta od 15.00-16.30 h,
  • II kolokvijum: u ponedeljak, 24. aprila od 9.00-10.30 h,
  • III kolokvijum: u sredu, 24. maja od 15.00-16.30 h.

Dozvolite mi da vas ovom prilikom podsetim na sledeće, o čemu je bilo reči na prvom času u II semestru:

  • kolokvijumi spadaju u predispitne obaveze i dužni su da ih polažu sve studentkinje i studenti koji od strane Fakulteta nisu oslobođeni obaveze pohađanja nastave,
  • studentkinje i studenti koji polože sva tri kolokvijuma ostvaruju pravo na to da im se prosečna ocena sa pomenutih kolokvijuma računa kao zaključna ocena na ispitu (tj. smatraće se da su polžili ispit ,,putem kolokvijumaˮ),
  • studentkinje i studenti koji su od strane Fakulteta oslobođeni pohađanja nastave nemaju obavezu polaganja kolokvijuma. Međutim, dobrodošli su da ih polažu ukoliko žele da ispit polože putem kolokvijuma.

Za sva pitanja i nedoumice stojim vam na raspolaganju ponedeljkom od 13-15 h u vreme konsultacija, kao i imejlom na ankica.dragin@pravnifakultet.edu.rs .

Srdačno,
Ankica Dragin,
profesorka engleskog jezika