U sklopu biblioteke se nalazi čitaonica sa sedamdeset radnih mesta i dva kompjutera, dok se računarska sala, odgovarajuće opremljena sa 20 računara, nalazi u neposrednoj blizini bibiloteke. Upotreba biblioteke je standardizovana tako da ispunjava zahteve najvišeg nivoa kvaliteta: elektronski katalog je formiran u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije i fakultetska biblioteka radi u programskom paketu COBISS po svim međunarodnim standardima. Automatizovana pozjamnica pruža niz pogodnosti korisnicima, pre svih da ih program obaveštava da li se knjiga nalazi u biblioteci ili je data na čitanje.