MATIČNI PODACI

PODACI O ROĐENJU

ADRESA STALNOG BORAVKA

PODACI ZA KONTAKT

PODACI O ZAVRŠENOJ SREDNJOJ ŠKOLI

PROSEČNA OCENA (na dva decimalna mesta)

STRANI JEZIK KOJI BIH ŽELEO/ŽELELA DA UČIM

(jedan je obavezan)

DOKUMENTA

(podržani formati datoteka su .jpg, .jpeg, .png, .pdf)
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

IZJAVA O SAGLASNOSTI

Napomena: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu sve podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018.) i garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena navedenim zakonom.