Relja je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Trenutno radi kao viši pravni saradnik u Misiji OEBS-a u Srbiji, na projektu „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela“ u okviru Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava. Od 2015. do 2018. godine bio je deo pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, zadužen za programsku oblast prava žrtava ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava u vezi sa oružanim sukobima, a od 2012. do 2015. godine radio je u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao pravnik lingvista u Sektoru za izradu nacionalne verzije pravnih tekovina Evropske unije. Tokom 2011. godine stažirao je u Sekretarijatu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Relja je kao deo tima Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu 2009. i 2010. godine učestvovao na takmičenju Philip C. Jessup International Law Moot Court u Vašingtonu (SAD), kada je bio proglašen za najboljeg govornika nacionalnog finala.