Milica Kostić je kao student generacije diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, a zvanje mastera pravnih nauka stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta Mičigen kao Hugo Grotius postdiplomski stipendista.

Milica je trenutno direktorka projekta u američkoj pro bono advokatskoj kući, the Public International Law and Policy Group u Vašingtonu, gde radi na dokumentovanju teških kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima.

Ona je prethodno bila direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo gde je rukovodila istraživanjem kršenja ljudskih prava u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, monitoringom suđenja za ratne zločine, zastupanjem žrtavaratnih zločina u parničnim i krivičnim postupcima, kao i međunarodnom saradnjom u oblasti istraživanja i dokumentovanja kršenja ljudskih prava.

Kostić je stažirala u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu i radila kao pripravnica u advokatskoj kući Freshfields Bruckhaus Deringer u Parizu, u odeljenju za arbitražu. Takođe je radilakao asistentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na predmetu međunarodno javno pravo.

Milica je urednik i autor destina publikacija u oblasti tranzicione pravde.