Lena Petrović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu 2008. godine. U avgustu 2018. započeće master studije na Pravnom fakultetu u Vašingtonu na Američkom Univerzitetu, program međunarodnih pravnih studija. U tu svrhu joj je dodeljena stipendija Alumni fonda Pravnog fakulteta u Vašingtonu Američkog Univerziteta. Lena je u periodu avgust 2017 – jun 2018. na istom fakultetu bila na usavršavanju kao stipendista u okviru Fulbrajt programa. Prethodno je, 2013. godine kao dobitnica međunarodne stipendije nemačkog Bundestaga bila na usavršavanju u Nemačkoj.

Lena je pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava gde pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila i prati stanje izbeglica u Srbiji. Takođe, prati stanje prava na mirno okupljanje u Srbiji i zalaže se za izmene zakonodavstva u ovoj oblasti.

Prethodno je bila advokatska pripravnica u advokatskoj kancelariji Golubović, a po završetku pripravničkog staža položila je pravosudni ispit 2011. godine.

Objavila je i uređivala nekoliko izveštaja i pravnih analiza u oblasti prava izbeglica, a učestvovala je i govorila na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama.