Ines je dvogodišnje master studije iz prava ljudskih prava i intelektualne svojine završila je na Univerzitetu Lund u Švedskoj kao stipendista Švedskog instituta, gde je odbranila master tezu na temu farmaceutskih patenata i pristupa osnovnim lekovima – „Pharmaceutical Patents, Right to Health and Access to Essential Medicines: A Human Rights Critique“. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu

Trenutno radi u kompaniji RICOM Publishing d.o.o., koja se bavi zaštitom autorskih prava muzičkih autora i koja je licencirani zastupnik kompanije Universal Music Publishing Group za teritoriju Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Od januara 2016. godine član je Upravnog odbora Organizacije muzičkih autora Srbije (SOKOJ) kao predstavnik domaćih izdavača (publisher-a).

Pripravničku praksu kao advokatski pripravnik obavila u Advokatskoj kancelariji Antunović. U nevladinoj organizaciji SHARE Defense bavila se pravnim istraživanjem iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, privatnosti, slobode medija, pristupa informacijama od javnog značaja i mnogih drugih oblasti kojima se ova organizacija bavi. Radila je i kao saradnik istraživač u pravnom timu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, u sporu Hrvatska protiv Srbije pred Međunarnodnim sudom pravde u Hagu.

U časopisu „Pravni zapisi“ je 2014. godine objavila je članak na temu „Farmaceutski patenti: Opšte karakteristike i aktuelna pitanja u međunarodnopravnom kontekstu“.