Sonja Subašić

Sonja je diplomirala na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2012. godine u roku sa najvišom prosečnom ocenom u svojoj generaciji.

Posle završenih osnovnih studija radila je kao advokatski pripravnik i kasnije advokat u advokatskoj kancelariji Subašić gde se bavila nekretninama, građevinskim i trgovinskim pravom. Tokom leta 2017. radila je kao gostujući advokat u uglednoj internacionalnoj advokatskoj kancelariji, DLA Piper u Čikagu.

Kao dobitnica stipendije George A. Cohon na Pravnom fakultetu Pritzker Univerziteta Nortvestern u Čikagu, koja se dodeljuje uspešnim studentima, Sonja je magistrirala sa najvišim ocenama i stekla zvanje mastera pravnih nauka 2018. godine. Fokus master studija bilo je korporativno pravo gde je Sonja izučavala sfere Private Equity, M&A, Business and Entrepreneurship Law, Structuring Transactions in Environmental Law, Negotiations, and
Business Associations.

Sonja je položila pravosudne ispite u Srbiji i državama Ilinois i Njujork u SAD i shodno tome upisana je u advokatske komore Beograda, Ilinoisa i Njujorka-a.

Sonjini akademski napori omogućili su joj brz napredak kao korporativnog advokata u oblasti nekretnina u jednoj od najviše rangiranih advokatskih kancelarija u SAD i Evropi, Greenberg Traurig u Čikagu, poznatoj po svojim filantropskim davanjima, inkluzivnosti i inovacijama. U duhu altruizma, Sonja pored redovnog angažovanja, na pro bono osnovi zastupa i finansijski podržava organizacije i pojedince u oskudici.

Zahvaljujući izvrsnom obrazovanju koje je stekla na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union, Sonja je uz svoj trud obezbedila sebi izuzetne prilike da uči i da se razvija kao advokat i čovek.

Danas nastavlja da doprinosi advokatskoj struci i društvu kao celini svojim talentima i posvećenim radom.