Prof. dr Dijana Marković-Bajalović

REDOVNI PROFESOR

ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: dijana.markovicbajalovic@pravnifakultet.edu.rs
Kabinet III (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Obligaciono pravo
 • Arbitražno pravo
Master studije
 • Međunarodno privredno pravo
 • Međunarodna trgovinska arbitraža

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije (PhD) – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1999)
 • Magistarske studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1989)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1982)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1. Parent Company Liability at the Crossroads of Company and Competition Law, „Liber Amicorum prof. dr Mirko Vasiljević“, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2021, s. 39-52, COBISS.SR 380334177
 2. Competition Enforcement in the Western Balkan Countries -The Rule of Law Still Terra Incognita, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2020, Vol 30(22), s. 27-66
 3. Pravo konkurencije Evropske unije – Opšta pitanja i Antitrust, EUCOMP – T&T concept, Sarajevo 2016.
 4. Pravo privrednih društava, Pravni fakultet u Palama, Istočno Sarajevo, 2011.
 5. Pravni aspekti liberalizacije međunarodnog prometa usluga – sa posebnim osvrtom na telekomunikacije, JP „Službeni glasnik“ Beograd i Pravni fakultet u Palama, Istočno Sarajevo-Beograd, 2011.