Prof. dr Bogoljub Milosavljević

REDOVNI PROFESOR

ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs
Kabinet VII (II sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Ustavno pravo
 • Upravno pravo
Master studije
 • Lokalna samouprava
Doktorske studije
 • Teorija ustavnog prava i evropski konstitucionalizam

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije (S.J.D.) – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1983)
 • Magistarske studije (LL.M) – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1981)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1976)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1. Upravno pravo, udžbenik za studente osnovnih studija (više izdanja)
 2. Ustavno pravo, sa D. Popovićem, udžbenik za studente osnovnih studija (više izdanja)
 3. Uvod u teoriju ustavnog prava (2011), udžbenik za studente doktorskih studija
 4. Sistem lokalne samouprave u Srbiji (2005, 2009)
 5. Ombudsman: zaštitnik prava građana (2001), na srpskom i engleskom.