Nikola Kovačević

ASISTENT

ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: nikola.kovacevic@pravnifakultet.rs
Kabinet II (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Krivično pravo – opšti deo
 • Krivično pravo – posebni deo
 • Krivično procesno pravo

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije – kandidat na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (2019-)
 • Master studije (LL.M.) – Univerzitet u Eseksu, Pravni fakultet – master studije, Međunarodno pravo ljudskih prava (2017-2018)
 • Osnovne studije – Univerzitet Union, Pravni fakultet – osnovne studije, diplomirani pravnik (2009-2014)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.