Mast. rod. stud. Ankica Dragin

NASTAVNIK STRANOG JEZIKA

ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: ankica.dragin@pravnifakultet.rs
Kabinet III (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
  • Engleski jezik

OBRAZOVANJE
  • Doktorske studije (S.J.D.) – 
  • Magistarske studije (LL.M) – 
  • Osnovne studije – 

REPREZENTATIVNE REFERENCE
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.