Lena Petrović

Lena Petrović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu 2008. godine. Završila je master studije 2019. godine na Pravnom fakultetu u Vašingtonu na Američkom Univerzitetu, program međunarodnih pravnih studija, kao najbolji inostrani student. U tu svrhu joj je dodeljena stipendija Alumni fonda Pravnog fakulteta u Vašingtonu Američkog Univerziteta. Lena je u periodu avgust 2017 – jun 2018. na istom fakultetu bila na usavršavanju kao stipendista Fulbrajt programa. Tokom 2013. godine, kao dobitnica međunarodne stipendije nemačkog Bundestaga bila je na usavršavanju u Nemačkoj.

Trenutno radi u Vašingtonu kao konsultantkinja za ljudska prava. Kao programska službenica za Evropu, radila je od 2020. do 2022. godine u Nacionalnoj fondaciji za demokratiju u Vašingtonu. Iz pozicije donatora, pratila je stanje vladavine prava i demokratije i pružala podršku civilnom društvu i nezavisnim medijima u Bosni, Srbiji i jugoistočnoj Evropi.

Lena je u periodu od 2011. do 2017. bila pravna savetnica u Beogradskom centru za ljudska prava gde je pružala pravnu pomoć tražiocima azila i pratila položaj izbeglica u Srbiji. Takođe je pratila stanje prava na mirno okupljanje u Srbiji i zalagala se za izmene zakonodavstva u ovoj oblasti.

Prethodno je bila pripravnica u advokatskoj kancelariji Golubović, a po završetku pripravničkog staža položila je pravosudni ispit 2011. godine.

Objavila je i uređivala nekoliko izveštaja i pravnih analiza u oblasti ljudskih prava, a učestvovala je i govorila na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama. Radila je na privremenim merama i predstavkama pred Evropskim sudom za ljudska prava, specijalnim procedurama Ujedinjenih nacija  i Afričkom komisijom za ljudska prava i prava naroda.