Jovana Popović

ASISTENT

ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: jovana.popovic@pravnifakultet.rs
Kabinet V (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
  • Osnovi građanskog i privrednog prava
  • Nasledno pravo

OBRAZOVANJE
  • Master studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Građansko pravni modul – Imovinskopravni modul (od oktobra 2019.)
  • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta Union (2019)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.