Doc. dr Iva Tošić

ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: iva.tosic@pravnifakultet.edu.rs
Kabinet VII (II sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
  • Kompanijsko pravo
  • Trgovinsko pravo

OBRAZOVANJE
  • Doktorske studije (S.J.D.) – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2023)
  • Master studije (LL.M) – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2016)
  • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2015)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
  1. Iva Tošić, „Odnos funkcije praćenja usklađenosti poslovanja i pravnog odeljenja osiguravajućeg društva u svetlu odredaba Direktive Solvenetnost II“, Strani pravni život, Institut za uporedno pravo, Beograd, 3/2023, str. 491-505.
  2. Iva Tošić, Jovana Misailović, „Usklađenost poslovanja u osiguravajućim društvima“, XI naučni skup povodom dana Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na temu “Pravoizmeđustvaranja itumačenja”, Univerzitet uIstočnom Sarajevu – Pravni fakultet, 2023, Tom II,str. 611-626. 
  3. Iva Tošić, „Usklađenost poslovanja u osiguravajućim društvima – koje su obaveze compliance officer-a?“, Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2023, str. 539-552. 
  4. Iva Tošić, “Određeni aspekti korporativnog upravljanja u osiguravajućim društvima”, Pravo i privreda, br. 7-9/2019, Udruženje pravnika u privredi Srbije, str. 586-601,  ISSN 0354-3501. 
  5. Iva Tošić, „Razvoj sistema osiguranja depozita na nivou Evropske unije – izazovi i preporuke za unapređenje sistema“, Strani pravni život, br. 2/2019, Institut za uporedno pravo-Beograd, str. 57-69.