Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje jedan studijski program osnovnih akademskih studija pod nazivom Osnovne akademske studije prava (OASP). Studije traju četiri godine (osam semestara), imaju obim od 240 ESPB. Studijski program, koncipiran kao program opšteg tipa, pokriva celokupno područje pravne struke i rada uprave, pravosudnih organa, drugih institucija, privrednih subjekata itd.Cilj studijskog programa usklađen je sa misijom Fakulteta i svrhom studijskih programa regulisanom u Statutu ustanove. Završetkom studija student stiče šesti nivo (podnivo 2) kvalifikacija prema važećem zakonskom nacionalnom okviru kvalifikacija i akademsko zvanje diplomirani pravnik, što je istovremeno pretpostavka za polaganje pravosudnog i drugih stručnih ispita i za zapošljavanje na odgovarajućim poslovima u pravosuđu, upravi i privredi. Na OASP mogu se upisati oni koji imaju najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju (stečen nivo četiri kvalifikacija prema nacionalnom okviru i položena opšta ili stručna matura) ili su prema ranijim propisima stekli stručnu spremu ekvivalentnu četvrtom nivou nacionalnog okvira kvalifikacija.