Master rad predstavlja naučni ili stručni rad u kojem kandidat pokazuje da je savladao metodologiju i veštinu samostalnog pisanog postavljanja određenog pravnog pitanja, njegove obrade i sposobnost izvođenja zaključaka u skladu sa dogmatskim, istorijskim, uporednopravnim ili sociološkim metodama koje su primerene analizi pravnih pitanja ili instituta. U master radu se koristi naučna i stručna aparatura (navođenje literature, izvora prava, sudskih odluka, sentenci, pravnih mišljenja, načelnih stavova i sl.) primerena naučnim i stručnim radovima iz oblasti prava.

Master rad se prijavljuje u letnjem semestru. Prijava se podnosi Veću postdiplomskih studija. Prijavljena tema treba da bude iz oblasti studijskih programa smera na koji se student upisao, a kad student prijavi temu van te oblasti, o prijavi odlučuje Veće postdiplomskih studija, na predlog nastavnika.

Rok za izradu rada:
Veće postdipomskih studija odobrava temu završnog rada i određuje mentora. Master rad, po pravilu, treba da bude odbranjen do kraja naredne školske godine u odnosu na godinu upisa.