ČLANOVI VEĆA ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE

Studentkinje:

Ana Vladisavljević
Ivana Vukčević

Sekretar Veća za postdiplomske studije

Uroš Jovanović
Telefon: (011) 2095-566
Email: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs