• Javna odbrana master rada kandidatkinje Bojane Ćirić
  Javna odbrana master rada kandidatkinje Bojane Ćirić pod nazivom «Javni prihodi jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Bogoljub Milosavljević, prof. dr Sonja Bunčić, i prof. dr Jelena Jerinić održaće se u četvrtak 8. juna 2023. godine sa početkom u 10 časova u velikoj sali […]
 • Javna odbrana master rada kandidatkinje Nevene Ilić
  Javna odbrana master rada kandidatkinje Nevene Ilić pod nazivom «Evropska centralna banka – pravni položaj, uloga i značaj» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Sonja Bunčić, prof. dr Violeta Beširević i prof. dr Dijana Marković-Bajalović održaće se u ponedeljak 8. maja 2023. godine sa početkom u 15 časova u učionici […]
 • Javna odbrana master rada kandidatkinje Ružice Popović
  Javna odbrana master rada kandidatkinje Ružice Popović pod nazivom «Rešavanje sporova u vezi sa poslovnim tajnama u međunarodnim poslovnim odnosima» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Dijana Marković-Bajalović, doc. dr Slobodan Vukadinović i dr Katarina Jovičić održaće se u sredu 26. aprila 2023. godine sa početkom u 15 časova u […]
 • Javna odbrana master rada kandidatkinje Gordane Bjelice
  Javna odbrana master rada kandidatkinje Gordane Bjelice pod nazivom «Uloga i pravni značaj bankarske garancije u međunarodnom poslovanju » pred Komisijom u sastavu: prof. dr Sonja Bunčić, prof. dr Dijana Marković-Bajalović i doc. dr Slobodan Vukadinović održaće se u petak 28. aprila 2023. godine sa početkom u 15 časova u […]
 • Javna odbrana master rada kandidatkinje Andrijane Polić
  Javna odbrana master rada kandidatkinje Andrijane Polić pod nazivom «Pravno regulisanje investicionih fondova u EU i Republici Srbiji» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Sonja Bunčić, prof. dr Dijana Marković-Bajalović i doc. dr Slobodan Vukadinović održaće se u utorak 14. marta 2023. godine sa početkom u 11.30 časova u učionici […]
 • Javna odbrana master rada kandidatkinje Nađe Nedeljković
  Javna odbrana master rada kandidata Nađe Nedeljković pod nazivom «Ograničenja ovlašćenja zakonskog zastupnika privrednog društva» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Zlatko Stefanović, prof. dr Sonja Bunčić i doc. dr Slobodan Vukadinović održaće se u petak 10. juna 2022. godine sa početkom u 13 časova u srednjoj sali na I […]
 • Javna odbrana master rada kandidata Nemanje Nikača
  Javna odbrana master rada kandidata Nemanje Nikača pod nazivom «Glavni grad kao jedinica lokalne samouprave prema propisima Republike Srbije» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Bogoljub Milosavljević, prof. dr Nebojša Šarkić i prof. dr Jelena Jerinić održaće se u sredu 11. maja 2022. godine sa početkom u 13 časova u […]
 • Javna odbrana master rada kandidatkinje Mirjane Arsić
  Javna odbrana master rada kandidatkinje Mirjane Arsić pod nazivom «Pilot Judgements of the European Court of Human Rights as a Measure for Addressing Systemic Human Rights Violations in the Republic of Serbia» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Violeta Beširević, prof. dr Tatjana Papić i prof. dr Jelena Jerinić održaće […]
 • Javna odbrana master rada kandidata Nemanje Rakića
  Javna odbrana master rada kandidata Nemanje Rakića pod nazivom «Nadležnost i ovlašćenja organa upravljanja u javnim ustanovama obrazovanja i vaspitanja» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Zlatko Stefanović, prof. dr Bogoljub Milosavljević i prof. dr Jelena Jerinić održaće se u sredu 13. aprila 2022. godine sa početkom u 14 časova […]
 • Javna odbrana master rada kandidata Marka Veljkovića
  Javna odbrana master rada kandidata Marka Veljkovića pod nazivom «Preuzimanje akcionarskih društava institutom javne ponude u Republici Srbiji» pred Komisijom u sastavu: prof. dr Zlatko Stefanović, prof. dr Sonja Bunčić i dr Katarina Jovičić održaće se u sredu 26. januara 2022. godine sa početkom u 13 časova u učionici br. […]