1. “Zlostavljanje i zanemarivanje deteta” Milena Banić
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 2. “Zabrana torture nad pritvorenicima i osuđenim licima i jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava” Jelena Topić
  mentor: prof. dr Violeta Beširević
 3. “Sloboda izražavanja i pristup odgovarajućim informacijama” Ana Maksić
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 4. “Kaznenopravni aspekti maloljetničke delikvencije u Republici Srpskoj” Nikolina Grbić
  mentor: prof. dr Nataša Mrvić-Petrović
 5. “Pravni aspekti privatnog sektora bezbednosti” Gojko Pavlović
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 6. “Konstituisanje arbitražnog tribunala u uporednom pravu” Jelena Milenković
  mentor: prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić
 7. “Transnacionalni federalizam – slučaj Evropske unije” Nenad Vukčević
  mentor: prof. dr Violeta Beširević
 8. “Pravo deteta na obrazovanje u domaćem i međunarodnom pravu i praksi” Milica Kričković-Sokolović
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 9. “Maloletnička delikvencija – sistem maloletničkog pravosuđa” Ivana Podovac
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 10. “Borba protiv međunarodnog terorizma: ljudska prava ili bezbednost?” Milica Filipović
  mentor: prof.dr Violeta Beširević
 11. “Ograničenja sloboda kretanja roba u Evropskoj uniji” Vladimir Milićević
  mentor: prof. dr Dušan Kitić
 12. “Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima: međunarodni i nacionalni standardi” Natalija Tokanović
  mentor: prof.dr Violeta Beširević
 13. “Građansko-pravni aspekti međunarodne roditeljske otmice deteta” Ivan Nikolić
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 14. “Primena konvencije o pravima deteta u domovima za decu bez roditeljskog staranja” Danijela Čekićević
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 15. “Obrazovanje dece sa invaliditetom” Gorica Čolić
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 16. “Prava deteta u porodičnoj sredini – dete u savremenoj porodici” Marija Petrović
  mentor: prof.dr Nevena Vučović-Šahović
 17. “Diverzioni modeli u sistemu maloletničkog pravosuđa” Miroslav Janićijević
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 18. “Ostvarivanje i zaštita prava dece žrtava trgovine ljudima u Srbiji” Marija Anđelković
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 19. “Krivično zakonodavstvo o maloletnicima u funkciji resorativne pravde” Duška Šljivančanin
  mentor: doc. dr Slađana Jovanović
 20. “Zaštita ljudskih prava u postupku ekstradicije: stavovi Evropskog suda za ljudska prava” Dragana Bogdanović Veselinović
  mentor: prof. dr Violeta Beširević
 21. „Doktrina ŠIROKOG POLJA PROCENE u odlukama Evropskog suda za ljudska prava koje se tiču bioetičkih pitanja“ Olgica Milošević
  mentor: prof. dr Violeta Beširević
 22. „Zaštita morala i ograničenja slobode izražavanja“ Jelena Antonić
  mentor: doc. dr Saša Gajin
 23. „Izvršenje inostrane krivične presude kao oblik međunarodne pravne pomoći“ Ivana Mirevska
  mentor: prof. emeritus dr Momčilo Grubač
 24. „Dečji brak“ Katarina Petrović
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 25. „Dete izvršilac vršnjačkog nasilja u školi: retribucija ili rehabilitacija i reintegracija“ Nataša Jović
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 26. „Prava deteta u oblasti životne sredine u Republici Srbiji“ Ivana Savić
 27. „Pravni aspekti eksploatacije deteta u pornografske svrhe“ Miona Rajić
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 28. „Mogućnosti primene Rijadskih smernica u Republici Srbiji“ Gordana Rudinski
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 29. „Domašaj načela istinitosti u mediskom pravu“ Anja Šakan
  mentor: doc. dr Saša Gajin
 30. „Pravni okvir za loklana javno-privatna partnerstva“ Anja Mirković
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 31. „Prava deteta u specijalizovanom hraniteljstvu“ Branka Todović
  mentor: prof.dr Nevena Vučković-Šahović
 32. „Mala međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima“ Gorica Lazić
  mentor: prof. emeritus dr Momčilo Grubač
 33. „Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava – teorijski i praktični aspekti“ Nikola Komšić
  mentor: prof. dr Violeta Beširević
 34. „Sistem lokalne samouprave u Italiji“ Igor Vila
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 35. „Kontrola lokalne uprave od strane ombudsmana prema prema uporednim i našim rešenjima“ Jovana Grabež
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 36. „Porodične zadužbine“ Aleksandar Zdravković
  mentor: prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić
 37. „Right to receive information and right to access to information as fundamental part of freedom of expression in democratic society: development in international law and practice, and the case-law of the European Court of Human Rights“ Tanja Drobnjak
  mentor: prof. dr Saša Gajin
 38. „Teritorijalna organizacija Republike Srbije – veličina i broj opština“ Tamara Marković
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 39. „Prava deteta i dobrobit životinja – pravni i praktični aspekti“ Elvir Burazerović
  mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 40. „Holding kao oblik povezivanja privrednih društava” Katarina Stojnov
  mentor:Zlatko Stefanović
 41. „Pristup djeteta pravdi” Nela Krnić
  mentor: prof. dr Vesna Petrović
 42. „Citizenship Revocation of Foreign Terrorist Fighters under International Human Rights Law“ Bashar Ibrahim AlHadla
  mentor: prof. dr Tatjana Papić
 43. „European Standards for the Protection of Immigration Detainees“ Đurđica Gajić
  mentor: prof. dr Tatjana Papić
 44. „Sistem lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj“ Radomir Lovrić
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 45. „Neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave“ Stefan Žujković
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 46. „Subjektivitet ogranka stranog privrednog društva“ Veljko Nešić
  mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 47. „Pravno-institucionalni okvir u prevenciji pranja novca i finansiranja terorizma“ Risto Likić
  mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 48. „Položaj gradskih opština u Republici Srbiji“ Marija Pešović
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 49. „Samostalnost i pravni položaj centralne banke“ Vuk Grbušić
  mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 50. „Sukob zakona i jurisdikcija u stečajnom pravu Evropske unije“ Milena Tasić
  mentor: prof. dr Dušan Kitić
 51. „Bezbednost lokalne zajednice i uloga saveta za bezbednost“ Ljiljana Stojanović
  mentor: prof. dr Jelena Jerinić
 52. „Komunalna policija u sistemu lokalne samouprave“ Predrag Petrović
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 53. „The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption in the Republic of Serbia“ Katarina Filipović
  mentor: doc. dr Jelena Arsić
 54. „Lokalni izbori i njihove specifičnosti“ Jadranka Milosavljević
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 55. „Razvoj i perspektive regulative bankarskog prava u Republici Srbiji“ Nemanja Joksimović
  mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 56. „Finansiranje i zaduživanje lokalne samouprave u Srbiji i bivšim jugoslovenskim republikama“ Vladica Živković
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 57. „Normativni i dogmatski metod saznavanja prava uz poseban osvrt na pravnu dogmatiku Tome Živanovića“ Veljko Sinanović
  mentor: prof. dr Dušan Vranjanac
 58. „The Culture of Human Rights in Serbia: Discrepancy between theory and practice“ Sanja Dodić
  mentor: prof. dr Saša Gajin
 59. „Discrimination and segregation of Roma in the field of education in Serbia diminishing the opportunity of social inclusion“ Luka Stefanović
  mentor: prof. dr Saša Gajin
 60. „Mesna samouprava u Republici Srbiji“ Milka Ivanović
  mentor: prof. dr Jelena Jerinić
 61. „Kontrola rada stačajnih upravnika“ Marko Ranković
  mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 62. „Positive obligations arising from The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Republic of Serbia“ Tamara Ranković
  mentor: prof. dr Violeta Beširević
 63. „Probijanje pravne ličnosti: poreklo, zakonska regulativa i budućnost“ Bojana Milić
  mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 64. „Pravni postupak emisije akcija kod banaka“ Marko Petrović
  mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 65. “Right of free access to information of public importance through perspective of the right to protection of personal data: restrictions and conflicting interests in the exercise of those rights through the work of the Commissioner for information of public importance and personal data protection“ Jasna Božić
  mentor: prof. dr Saša Gajin
 66. “Služba pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji” Katarina Šuvalija  mentor: prof.dr Bogoljub Milosavljević
 67. “Normativna delatnost lokalne samouprave” Ranko Milosavljević
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 68. “Direktiva Solventnost II i njena primena u Republici Srbiji sa osvrtom na proces primene u državama članicama“ Milica Žarković
  mentor: prof. dr Katarina Ivančević
 69. “Zaštita prava korisnika stmbenih kredita” Nikola Đukić
  mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 70. “Organizacija nadzora u delatnosti osiguranja u Republici Srbiji, u zemljama u regionu i u uporednom pravu”  Jelena Milovančević
  mentor: prof. dr Katarina Ivančević
 71. “Razvoj izbornog sistema lokalne samouprave u Srbiji od 1990. Do 2021. Godine” Nevena Tolić
  mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 72. “Preuzimanje akcionarskog društva institutom javne ponude u Republici Srbiji” Marko Veljković
  mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 73. “Nadležnost I ovlašćenja organa upravljanje u javnim ustanovama obrazovanja I vaspitanja” Nemanja Rakić
  mentor:prof.dr Zlatko Stefanović
 74. “Pilot judgements of the European Court of Human Rights as a measure for addressing systematic human rights violations in the Republic of Serbia“ Mirjana Arsić
  mentor: prof. dr Jelena Jerinić
 75. “Glavni grad kao jedinica lokalne samouprave prema propisima Republike Srbije” Nemanja Nikač
  mentor:prof.dr Jelena Jerinić
 76. “Ograničenja ovlašćenja zakonskog zastupnika privrednog društva” Nađa Nedeljković
  mentor: Zlatko Stefanović