1. Zlostavljanje i zanemarivanje deteta
  Datum odbrane: 01.12.2008. god.
  Kandidatkinja: Milena Banić
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 2. Kaznenopravni aspekti maloljetničke delikvencije u Republici Srpskoj
  Datum odbrane: 14.05.2009. god.
  Kandidatkinja: Nikolina Grbić
  Mentor: prof. dr Nataša Mrvić-Petrović
 3. Konstituisanje arbitražnog tribunala u uporednom pravu
  Datum odbrane: 08.07.2009. god.
  Kandidatkinja: Jelena Milenković
  Mentor: prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić
 4. Transnacionalni federalizam – slučaj Evropske unije
  Datum odbrane: 16.09.2009. god.
  Kandidat: Nenad Vukčević
  Mentor: prof. dr Violeta Beširević
 5. Pravni aspekti privatnog sektora bezbednosti
  Datum odbrane: 02.12.2009. god.
  Kandidat: Gojko Pavlović
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 6. Borba protiv međunarodnog terorizma: ljudska prava ili bezbednost?
  Datum odbrane: 25.01.2010. god.
  Kandidatkinja: Milica Filipović
  Mentor: prof.dr Violeta Beširević
 7. Pravo deteta na obrazovanje u domaćem i međunarodnom pravu i praksi
  Datum odbrane: 29.01.2010. god.
  Kandidatkinja: Milica Kričković-Sokolović
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 8. Maloletnička delikvencija – sistem maloletničkog pravosuđa
  Datum odbrane: 01.04.2010. god.
  Kandidatkinja: Ivana Podovac
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 9. Zabrana torture nad pritvorenicima i osuđenim licima i jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava
  Datum odbrane: 17.05.2010. god.
  Kandidatkinja: Jelena Topić
  Mentor: prof. dr Violeta Beširević
 10. Sloboda izražavanja i pristup odgovarajućim informacijama
  Datum odbrane: 30.09.2010. god.
  Kandidatkinja: Ana Maksić
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 11. Primena konvencije o pravima deteta u domovima za decu bez roditeljskog staranja
  Datum odbrane: 27.06.2011. god.
  Kandidatkinja: Danijela Čekićević
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 12. Obrazovanje dece sa invaliditetom
  Datum odbrane: 29.06.2011. god.
  Kandidatkinja: Gorica Čolić
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 13. Diverzioni modeli u sistemu maloletničkog pravosuđa
  Datum odbrane: 29.06.2011. god.
  Kandidat: Miroslav Janićijević
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 14. Građansko-pravni aspekti međunarodne roditeljske otmice deteta
  Datum odbrane: 05.07.2011. god.
  Kandidat: Ivan Nikolić
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 15. Prava deteta u porodičnoj sredini – dete u savremenoj porodici
  Datum odbrane: 05.07.2011. god.
  Kandidatkinja: Marija Petrović
  Mentor: prof.dr Nevena Vučović-Šahović
 16. Dečji brak
  Datum odbrane: 15.12.2011. god.
  Kandidatkinja: Katarina Petrović
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 17. Zaštita morala i ograničenja slobode izražavanja
  Datum odbrane: 05.03.2012. god.
  Kandidatkinja: Jelena Antonić
  Mentor: doc. dr Saša Gajin
 18. Ostvarivanje i zaštita prava dece žrtava trgovine ljudima u Srbiji
  Datum odbrane: 02.07.20212. god.
  Kandidatkinja: Marija Anđelković
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 19. Krivično zakonodavstvo o maloletnicima u funkciji resorativne pravde
  Datum odbrane: 04.09.2012. god.
  Kandidatkinja: Duška Šljivančanin
  Mentor: doc. dr Slađana Jovanović
 20. Prava deteta u oblasti životne sredine u Republici Srbiji
  Datum odbrane: 06.09.2012. god.
  Kandidatkinja: Ivana Savić
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 21. Dete izvršilac vršnjačkog nasilja u školi: retribucija ili rehabilitacija i reintegracija
  Datum odbrane: 07.09.2012. god.
  Kandidatkinja: Nataša Jović
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 22. Mogućnosti primene Rijadskih smernica u Republici Srbiji
  Datum odbrane: 07.09.2012. god.
  Kandidatkinja: Gordana Rudinski
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 23. Izvršenje inostrane krivične presude kao oblik međunarodne pravne pomoći
  Datum odbrane: 08.11.2012. god.
  Kandidatkinja: Ivana Mirevska
  Mentor: prof. emeritus dr Momčilo Grubač
 24. Ograničenja sloboda kretanja roba u Evropskoj uniji
  Datum odbrane: 25.12.2012. god.
  Kandidat: Vladimir Milićević
  Mentor: prof. dr Dušan Kitić
 25. Domašaj načela istinitosti u mediskom pravu
  Datum odbrane: 05.02.2013. god.
  Kandidatkinja: Anja Šakan
  Mentor: doc. dr Saša Gajin
 26. Pravni aspekti eksploatacije deteta u pornografske svrhe
  Datum odbrane: 04.06.2013. god.
  Kandidatkinja: Miona Rajić
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 27. Pravni okvir za loklana javno-privatna partnerstva
  Datum odbrane: 13.06.2013. god.
  Kandidatkinja: Anja Mirković
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 28. Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima: međunarodni i nacionalni standardi
  Datum odbrane: 03.10.2013. god.
  Kandidatkinja: Natalija Tokanović
  Mentor: prof.dr Violeta Beširević
 29. Zaštita ljudskih prava u postupku ekstradicije: stavovi Evropskog suda za ljudska prava
  Datum odbrane: 12.12.2013. god.
  Kandidatkinja: Dragana Bogdanović Veselinović
  Mentor: prof. dr Violeta Beširević
 30. Doktrina ŠIROKOG POLJA PROCENE u odlukama Evropskog suda za ljudska prava koje se tiču bioetičkih pitanja
  Datum odbrane: 18.03.2014. god.
  Kandidatkinja: Olgica Milošević
  Mentor: prof. dr Violeta Beširević
 31. Mala međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima
  Datum odbrane: 29.10.2014. god.
  Kandidat: Gorica Lazić
  Mentor: prof. emeritus dr Momčilo Grubač
 32. Prava deteta u specijalizovanom hraniteljstvu
  Datum odbrane: 10.11.2014. god.
  Kandidatkinja: Branka Todović
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 33. Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava – teorijski i praktični aspekti
  Datum odbrane: 19.06.2015. god.
  Kandidat: Nikola Komšić
  Mentor: prof. dr Violeta Beširević
 34. Sistem lokalne samouprave u Italiji
  Datum odbrane: 16.10.2015. god.
  Kandidat: Igor Vila
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 35. Kontrola lokalne uprave od strane ombudsmana prema prema uporednim i našim rešenjima
  Datum odbrane: 27.12.2016. god.
  Kandidatkinja:
  Jovana Grabež
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 36. Porodične zadužbine
  Datum odbrane: 17.02.2017. god.
  Kandidat: Aleksandar Zdravković
  Mentor: prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić
 37. Right to receive information and right to access to information as fundamental part of freedom of expression in democratic society: development in international law and practice, and the case-law of the European Court of Human Rights
  Datum odbrane: 09.03.2017. god.
  Kandidatkinja: Tanja Drobnjak
  Mentor: prof. dr Saša Gajin
 38. Teritorijalna organizacija Republike Srbije – veličina i broj opština
  Datum odbrane: 24.04.2017. god.
  Kandidatkinja: Tamara Marković
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 39. Prava deteta i dobrobit životinja – pravni i praktični aspekti
  Datum odbrane: 21.06.2017. god.
  Kandidat: Elvir Burazerović
  Mentor: prof. dr Nevena Vučković-Šahović
 40. Holding kao oblik povezivanja privrednih društava
  Datum odbrane: 30.06.2017. god.
  Kandidatkinja: Katarina Stojnov
  Mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 41. Pristup djeteta pravdi
  Datum odbrane: 13.09.2017. god.
  Kandidatkinja: Nela Krnić
  Mentor: prof. dr Vesna Petrović
 42. Citizenship Revocation of Foreign Terrorist Fighters under International Human Rights Law
  Datum odbrane: 25.09.2017. god.
  Kandidat: Bashar Ibrahim AlHadla
  Mentor: prof. dr Tatjana Papić
 43. European Standards for the Protection of Immigration Detainees
  Datum odbrane: 07.11.2017. god.
  Kandidatkinja: Đurđica Gajić
  Mentor: prof. dr Tatjana Papić
 44. Sistem lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
  Datum odbrane: 08.03.2018. god.
  Kandidat: Radomir Lovrić
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 45. Neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave
  Datum odbrane: 25.05.2018. god.
  Kandidat: Stefan Žujković
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 46. Subjektivitet ogranka stranog privrednog društva
  Datum odbrane: 04.06.2018. god.
  Kandidat: Veljko Nešić
  Mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 47. Pravno-institucionalni okvir u prevenciji pranja novca i finansiranja terorizma
  Datum odbrane: 25.09.2018. god.
  Kandidat: Risto Likić
  Mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 48. Samostalnost i pravni položaj centralne banke
  Datum odbrane: 31.10.2018. god.
  Kandidat: Vuk Grbušić
  Mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 49. Položaj gradskih opština u Republici Srbiji
  Datum odbrane: 07.11.2018. god.
  Kandidatkinja: Marija Pešović
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 50. Sukob zakona i jurisdikcija u stečajnom pravu Evropske unije
  Datum odbrane: 10.12.2018. god.
  Kandidatkinja: Milena Tasić
  Mentor: prof. dr Dušan Kitić
 51. Bezbednost lokalne zajednice i uloga saveta za bezbednost
  Datum odbrane: 21.12.2018. god.
  Kandidatkinja: Ljiljana Stojanović
  Mentor: prof. dr Jelena Jerinić
 52. Komunalna policija u sistemu lokalne samouprave
  Datum odbrane: 25.12.2018. god.
  Kandidat: Predrag Petrović
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 53. The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption in the Republic of Serbia
  Datum odbrane: 25.12.2018. god.
  Kandidatkinja: Katarina Filipović
  Mentor: doc. dr Jelena Arsić
 54. Lokalni izbori i njihove specifičnosti
  Datum odbrane: 26.12.2018. god.
  Kandidatkinja: Jadranka Milosavljević
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 55. Normativni i dogmatski metod saznavanja prava uz poseban osvrt na pravnu dogmatiku Tome Živanovića
  Datum odbrane: 11.04.2019. god.
  Kandidat: Veljko Sinanović
  Mentor: prof. dr Dušan Vranjanac
 56. Finansiranje i zaduživanje lokalne samouprave u Srbiji i bivšim jugoslovenskim republikama
  Datum odbrane: 24.05.2019. god.
  Kandidat: Vladica Živković
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 57. Kontrola rada stačajnih upravnika
  Datum odbrane: 01.07.2019. god.
  Kandidat: Marko Ranković
  Mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 58. Razvoj i perspektive regulative bankarskog prava u Republici Srbiji
  Datum odbrane: 11.10.2019. god.
  Kandidat: Nemanja Joksimović
  Mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 59. Mesna samouprava u Republici Srbiji
  Datum odbrane: 22.10.2019. god.
  Kandidatkinja: Milka Ivanović
  Mentor: prof. dr Jelena Jerinić
 60. The Culture of Human Rights in Serbia: Discrepancy between theory and practice
  Datum odbrane: 31.10.2019. god.
  Kandidatkinja: Sanja Dodić
  Mentor: prof. dr Saša Gajin
 61. Discrimination and segregation of Roma in the field of education in Serbia diminishing the opportunity of social inclusion
  Datum odbrane: 31.10.2019. god.
  Kandidat: Luka Stefanović
  Mentor: prof. dr Saša Gajin
 62. Positive obligations arising from The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Republic of Serbia
  Datum odbrane: 15.06.2020. god.
  Kandidatkinja: Tamara Ranković
  Mentor: prof. dr Violeta Beširević
 63. Probijanje pravne ličnosti: poreklo, zakonska regulativa i budućnost
  Datum odbrane: 19.06.2020. god.
  Kandidatkinja: Bojana Milić
  Mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 64. Pravni postupak emisije akcija kod banaka
  Datum odbrane: 19.06.2020. god.
  Kandidat: Marko Petrović
  Mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 65. Right of free access to information of public importance through perspective of the right to protection of personal data: restrictions and conflicting interests in the exercise of those rights through the work of the Commissioner for information of public importance and personal data protection
  Datum odbrane: 17.12.2020. god.
  Kandidatkinja: Jasna Božić
  Mentor: prof. dr Saša Gajin
 66. Služba pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji
  Datum odbrane: 23.04.2021. god.
  Kandidatkinja: Katarina Šuvalija
  Mentor: prof.dr Bogoljub Milosavljević
 67. Normativna delatnost lokalne samouprave
  Datum odbrane: 04.10.2021. god.
  Kandidat: Ranko Milosavljević
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 68. Direktiva Solventnost II i njena primena u Republici Srbiji sa osvrtom na proces primene u državama članicama
  Datum odbrane: 08.10.2021. god.
  Kandidatkinja: Milica Žarković
  Mentor: prof. dr Katarina Ivančević
 69. Zaštita prava korisnika stmbenih kredita
  Datum odbrane: 22.10.2021. god.
  Kandidat: Nikola Đukić
  Mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 70. Organizacija nadzora u delatnosti osiguranja u Republici Srbiji, u zemljama u regionu i u uporednom pravu
  Datum odbrane: 26.11.2021. god.
  Kandidatkinja: Jelena Milovančević
  Mentor: prof. dr Katarina Ivančević
 71. Razvoj izbornog sistema lokalne samouprave u Srbiji od 1990. do 2021. godine
  Datum odbrane: 30.11.2021. god.
  Kandidatkinja: Nevena Tolić
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 72. Preuzimanje akcionarskog društva institutom javne ponude u Republici Srbiji
  Datum odbrane: 26.01.2022. god.
  Kandidat: Marko Veljković
  Mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 73. Nadležnost i ovlašćenja organa upravljanje u javnim ustanovama obrazovanja i vaspitanja
  Datum odbrane: 14.04.2022. god.
  Kandidat: Nemanja Rakić
  Mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 74. Pilot judgements of the European Court of Human Rights as a measure for addressing systematic human rights violations in the Republic of Serbia
  Datum odbrane: 19.04.2022. god.
  Kandidatkinja: Mirjana Arsić
  Mentor: prof. dr Jelena Jerinić
 75. Glavni grad kao jedinica lokalne samouprave prema propisima Republike Srbije
  Datum odbrane: 11.05.2022. god.
  Kandidat: Nemanja Nikač
  Mentor: prof. dr Jelena Jerinić
 76. Ograničenja ovlašćenja zakonskog zastupnika privrednog društva
  Datum odbrane: 10.06.2022. god.
  Kandidatkinja: Nađa Nedeljković
  Mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 77. Pravno regulisanje investicionih fondova u EU i Republici Srbiji
  Datum odbrane: 14.03.2023. god.
  Kandidatkinja: Andrijana Polić
  Mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 78. Rešavanje sporova u vezi sa poslovnim tajnama u međunarodnim poslovnim odnosima
  Datum odbrane: 26.04.2023. god.
  Kandidatkinja:
   Ružica Popović
  Mentor: doc. dr Slobodan Vukadinović
 79. Uloga i pravni značaj bankarske garancije u međunarodnom poslovanju
  Datum odbrane: 28.04.2023. god.
  Kandidatkinja:
  Gordana Bjelica
  Mentor: doc. dr Slobodan Vukadinović
 80. Evropska centralna banka – pravni položaj, uloga i značaj
  Datum odbrane: 08.05.2023. god.
  Kandidatkinja:
  Nevena Ilić
  Mentor: prof. dr Sonja Bunčić
 81. „Javni prihodni jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji”
  Datum odbrane: 08.06.2023. god.
  Kandidatkinja: Bojana Ćirić
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 82. Posebna dužnost prema društvu – dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes“
  Datum odbrane: 19.09.2023. god.
  Kandidatkinja: Tamara Sićević
  Mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 83. Pravila profesionalnog ponašanja nosilaca pravosudnih profesija“
  Datum odbrane: 20.09.2023. god.
  Kandidatkinja: Ivana Dimitrijević
  Mentor: doc. dr Milena Banić