1. “Krivičnopravna i građanskopravna odgovornost lekara zbog štete nastale usled lekarske greške”
  Kandidat: Petar Rakočević
  Komentori: prof. dr Slađana Jovanović, prof.dr Jelena Simić
 2. “Poštovanje i zaštita ljudskih prava u globalnim lancima nabavke”
  Kandidat: Boris Topić
  Mentor: prof. dr Tatjana Papić
 3. “Ponavljanje postupka u upravnom postupku i upravnom sporu”
  Kandidat: Vesna Čogurić
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević
 4. “Posledice i ništavost statusnih promena”
  Kandidat: Maja Milojević
  Mentor: prof. dr Zlatko Stefanović
 5. “Akuzatorski i inkvizitorski sadržaj glavnog pretresa u krivičnom postupku Republike Srbije” Kandidat: Tamara Brovet
  Mentor: prof. dr Slađana Jovanović
 6. “Austrijski (Kelzenov) model ustavnog suda i evolucija nadležnosti ustavnog suda u evropskim zemljama”
  Kandidat: Miona Rajić
  Mentor: prof. dr Bogoljub Milosavljević