• Takmičenje u simulaciji suđenja “Osudi diskriminaciju”
  Poštovane studentkinje i studenti, U nastavku obavaštenja možete pogledati poziv na takmičenje u simulaciji suđenja pod nazivom “Osudi diskriminaciju”. Poziv
 • PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA STUDIJA OD 26. SEPTEMBRA DO 7. OKTOBRA 2022. GODINE
  Studenti zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, u Gradskom javnom pravobranilaštvu, kod Poverenika za informacije od javnog značaja, u Privrednom sudu ili u Prekršajnom sudu  prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, godinu stduiranja, naznaku željene prakse) dostavljaju  prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 21. 9. 2022. […]
 • Poziv na seminar o tranzicionoj pravdi u Kragujevcu: 4 – 8. septembar 2022. godine
  Poštovana/i, Obaveštavamo Vas da Misija OEBS-a u Srbiji (Misija) organizuje seminar o tranzicionoj pravdi namenjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta u Srbiji, podmlatku političkih partija, mladima zaposlenim u državnoj upravi, novinarima i aktivistima organizacija civilnog društva. Cilj predmetnog seminara je podizanje svesti kod mladih o tranzicionoj pravdi, sa […]
 • Poziv – Summer School for Refugee Rights and Migration 2022: Conflicts as a Cause for Displacement
  Poštovane studentkinje i studenti, U nastavku obaveštenja nalazi se poziv za Summer School for Refugee Rights and Migration 2022: Conflicts as a Cause for Displacement. Poziv
 • Konkurs – Treća škola društvene ANgažovanosti i DEMokratije (ANDEM)
  Institut za filozofiju i društvenu teoriju poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće na Trećoj letnjoj školi društvene angažovanosti i demokratije (ANDEM) koja će se održati 19.09-23.09.2022. u Beogradu. Poziv je otvoren za studente i studentkinje svih nivoa studija i studijskih programa, društvene aktiviste i aktivistkinje i mlade ljude […]