• Konkurs – Treća škola društvene ANgažovanosti i DEMokratije (ANDEM)
  Institut za filozofiju i društvenu teoriju poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće na Trećoj letnjoj školi društvene angažovanosti i demokratije (ANDEM) koja će se održati 19.09-23.09.2022. u Beogradu. Poziv je otvoren za studente i studentkinje svih nivoa studija i studijskih programa, društvene aktiviste i aktivistkinje i mlade ljude […]
 • Otvoren konkurs za jubilarnu 30. generaciju Studija budućnosti
  Beogradska otvorena škola raspisuje konkurs za upis jubilarne, 30. generacije obrazovnog programa Studije budućnosti! Ako studiraš na nekom od beogradskih univerziteta, imaš do 27 godina i želiš da se lično i profesionalno razvijaš, ovo je program za tebe! BOŠ svojim studentima pruža: Predavanja i radionice; Program stažiranja; Alumni2Students  program mentorstva; Podršku u izradi […]
 • LETNJA PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA U ADVOKATSKOJ KANCELARIJI CVJETIĆANIN&PARTNERI
  Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri poziva zainteresovane apsolvente, kao i studente četvrte godine akreditovanih pravnih fakulteta da se prijave za letnju studentsku praksu. Polaznici će biti u mogućnosti da učestvuju u radu kancelarije koja se pretežno bavi zaštitom intelektualne svojine, zaštitom podataka o ličnosti, sportskom arbitražom i privrednim pravom. Praksa će trajati […]
 • Poziv na letnju praksu u Narodnoj banci Srbije
  Poštovane studentkinje i studenti, U nastavku obaveštenja nalazi se poziv za letnju praksu u Narodnoj banci Srbije. Poziv
 • PRAKSA ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA STUDIJA OD 23. MAJA DO 3. JUNA 2022. GODINE
  Studenti zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, u Gradskom pravobranilašvu Grada Beograda, u Prekršajnom, Privrednom ili Trećem osnovnom sudu u Beogradu, kod Poverenika za pristup informacijam od javnog značaja i zaštitu podataka o lilčnosti, prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, naznaku željene prakse, kao i mesto […]