PRIJAVNI FORMULAR

Napomena: Podaci koji se unose u prijavni formular propisani su Pravilnikom o obrascu uverenja o završenoj osnovnoj i specijalizovanoj obuci posrednika (Sl. glasnik RS, broj 12/2015).

Vaše podatke o ličnosti koji se nalaze u ovoj prijavi koristimo isključivo u svrhu selekcije učesnika obuke i pripreme uverenja o završenoj obuci. Sve podatke o ličnosti obrađujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i oni se brišu nakon prestanka svrhe radi koje su prikupljeni. Ukoliko su sva mesta za obuku popunjena, lični podaci će biti automatski obrisani.