MATIČNI PODACI

PODACI O ROĐENJU

ADRESA STALNOG BORAVKA

PODACI ZA KONTAKT

PODACI O ZAVRŠENOM FAKULTETU (Osnovne akademske studije / Osnovne studije)

PODACI O ZAVRŠENOM FAKULTETU (Master akademske studije)

PODACI O ZAVRŠENOM FAKULTETU (Magistarske studije prava)

POZNAVANJE STRANOG JEZIKA

(navedite bar jedan strani jezik)

PODACI O TRENUTNOM ZAPOSLENJU

DOKUMENTA

(podržani formati datoteka su .jpg, .jpeg, .png, .pdf)
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

IZJAVA O SAGLASNOSTI

Napomena: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu sve podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018.) i garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena navedenim zakonom.