Poštovane koleginice i kolege,

Prvi kolokvijum na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava biće organizovan prema ranijem planu u terminu vežbi 25.3.2022. u 13h u Velikoj sali Fakulteta.

Kolokvijum obuhvata sledeću materiju:

  1. Subjektivna građanska prava i obaveze (pojam, vrste, prava i obaveze po granama građanskog prava);
  2. Imovina (skupovi imovinskih prava i obaveza);
  3. Sticanje, prenos i prestanak građanskih prava i obaveza;
  4. Privid prava – tzv. zloupotreba prava.

Materija obuhvata gradivo koje je izloženo na predavanjima, obrađeno na vežbama, sadržano u udžbeniku (str. 25-32 i 191-318) i praktikumu za vežbe (str. 1-118).