Predavanja iz predmeta Nemački jezik II, III i IV koja su planirana za 25.03.2022. godine umesto po ustaljenom rasporedu, objedinjuju se i održaće se sa početkom u 09 časova.

Studenti koji prate nastavu online potrebno je da koriste link za predavanja iz predmeta Nemački jezik III.