Vida Petrović-Škero, Nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije, dobitnica nagrade OEBS-a za ličnost godine (2014) zbog rada na očuvanju nezavisnosti pravosuđa

Zašto studirati pravo? Da budete sudija koji štiti prava građana od neprava i dovodi u proporcionalni odnos pravo i pravdu; da budete advokat koji će obezbediti građanima stručno zastupanje u krivičnim, građanskim, upravnim i privrednim sporovima pred nacionalnim, stranim i međunarodnim telima;  da budete profesionalni tužilac koji se bori za društvo sa što manje kriminala, za utvrđenje istine obezbeđene dokazima. Možete da postanete diplomata, da se bavite međunarodnim pravom, zastupanjem interesa zemlje u inostranstvu, doprinesete ugledu zemlje. Zato što se pravo dograđuje, menja, nikada nije jednolično, rutinsko.

Ja sam i sada, kada sam završila svoj radni vek, sigurna da bih ponovo izabrala pravni fakultet. To bi bio Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu zato što se kvalitetom nastavnog kadra i kvalitetom nastave, studijskim programima i organizacijom može svrstati u grupu najcenjenijih pravnih fakulteta Srbije. To je fakultet koji prati razvoj prava, omogućava studentima da zadovolje svoja profesionalna htenja, neguje i omogućava akademske i naučne slobode, kao i kreativnost studenata. Uspešnost svršenih studenata ovoga fakulteta predstavlja najbolju preporuku za njegov izbor.


Rodoljub Šabić, advokat, bivši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Skoro sve što radite regulisano je propisima, bilo da objavljujete nešto na internetu, prelazite ulicu, kupujete kola, idete na letovanje, sklapate brak ili pišete knjigu. Sve to povezano je sa različitim izazovima. Zbog toga je pravo za one koji žele da intelektualno razmišljaju i praktično rešavaju probleme. Ako volite da rešavate zagonetke i pomažete ljudima, studije prava će vam omogućiti da postanete advokat.

U tom slučaju, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu  je najbolje rešenje za vas zato što na tom fakultetu predaju nastavnici koji će vam pomoći da bolje upoznate društvo, shvatite ljudsku prirodu, saznate zašto su ljudska prava važna, savladate teorijska znanja i steknete potrebne pravničke veštine.


Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu i književnik

U društvima sve prisutnijih razlika i sve izraženije nepravde, studiranje prava predstavlja istovremeno privilegiju i odgovornost. U takvim okolnostima, budući pravnik nalazi se u prilici da bira jedan od dva puta: utopiti se u bezličnu gomilu aparatčika i apologeta, ili postati lučonoša ideje pravde, poretka i jednakosti i time inženjer budućeg progresa. Iako je, statistički gledano, onih koji pripadaju prvoj grupi neuporedivo više, osnovnu vrednost studija prava predstavlja mogućnost da se budući jurista jednog dana pridruži korifejima slobode i društvenih promena poput Slobodana Jovanovića, Nelsona Mandele, Tome Živanovića, Rut Bader Ginsburg, Mahatme Gandija, Franca Kafke ili Laze Kostića.

Višegodišnje iskustvo u držanju vežbi i predavanja studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu uverilo me je u to da je reč o fakultetu na kojem se o pravu i društvenim pojavama govori slobodno i bez cenzure, što je dobra polazna osnova za to da se jednog dana pridružite slavnim kolegama čija su dela i ideje doprineli da nesavršeni svet u kom živimo bude humaniji i bolji. 


Goran Ilić, javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva

Pravnici često citiraju misao da zakoni vrede onoliko koliko vrede ljudi koji ih primenjuju. Učiti kako da se razume i primenjuje ustav, zakon, dakle učiti o slobodi, profesionalnom integritetu i sličnim vrednostima, po mom mišljenju, razlog je zbog koga mladi čovek treba da upiše pravni fakultet.

U više navrata, po pozivu katedre za krivično pravo Pravnog fakluteta Univerziteta Union u Beogradu, održao  sam predavanje studetnima tog fakulteta o temama iz oblasti krivičnog procesnog  i pravosudnog organizacionog prava. Zainteresovanost studenata za temu i njihova spremnost da razmenjuju argumente, za mene je bilo potpuno i prijatno iznenađenje.


Nikola Kovačević, asistent na PFUUB, Član Evropskog komiteta za sprečavanja mučenja dobitnik Nansenove nagrade za rad sa izbeglicama za Evropu 2021 „Ličnost godine“ nedeljnika Vreme u 2023.

Biti pravnik ne znači biti birokrata, niti imati kapacitet da naučiš napamet Ustav, zakone ili konvencije, niti postaješ pravnik kada postaneš advokat, sudija ili tužilac. Biti pravnik je neograničeni kapacitet pojedinca da se uhvati u koštac sa bilo kojim društvenim problemom, da rešiš svaku životnu situaciju na pravičan način, da zaštitiš potlačenog od tlačitelja, da nagradiš onog koji je zaslužio, a kazniš onoga ko se o društvo i njegove opšte interese ogrešio. Kada postaneš pravnik, na sebe preuzimaš obavezu da deluješ u javnom interesu i da se boriš da svet oko tebe bude bolje mesto.

Tako sam ja učen na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu i tako i danas učimo studente da razmišljaju, da uče i da deluju. Pravo je ozbiljna nauka, biti pravnik je značajna profesija, a Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu je pravo mesto da zaista postaneš dobar pravnik.