• Protokol o saradnji sa Ustavnim sudom Srbije, br.486-01/09 od 4.11.2009. godine
 • Ugovor o saradnji sa  Evropskom organizacijom za javno pravo (European Public Law Organization)  br.2-96/10 od 22.11.2010. godine
 • Sporazum o poslovnoj saradnji sa Privrednom komorom Beograda, br. 2-202/11 od 17.11.2011. godine
 • Sporazum o saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, br. 2-214/11 od 6.12.2011. godine
 • Memorandum o saradnji sa nevladinom organizacijom za pružanje pravne pomoći putem interneta ,,Pro Bono“, br. 2-04/12 od 16.1.2012. godine
 • Ugovor o poslovnoj saradnji sa Centrom za unapređenje pravnih studija, br. 2-76/12 od 11.6.2012. godine
 • Ugovor sa Centrom za evaluaciju u obrazovanju i nauci, br. 2-95/12 od 27.8.2012. godine
 • Sporazum o poslovnoj saradnji sa Republičkom unijom potrošača, br. 2-98/12 od 13.9.2012. godine
 • Sporazum o saradnji sa Komorom izvršitelja, br. 2-50/14 od 30.5.2014. godine
 • Ugovor o poslovnoj saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja, br. 181 od 3.6.2014. godine
 • Ugovor o obavljanju praktične nastave studenata sa EOS MATRIKS D.O.O., br. 2-67/14 od 1.7.2014. godine
 • Sporazum o naučnoj i nastavnoj saradnji sa Institutom za međunarodnu  politiku  i  privredu,  br. 2-110/15  od  2. 10.2015. godine
 • Sporazum o saradnji sa Kućom ljudskih prava i demokratije, br.2-120/15 od 9.11.2015. godine
 • Sporazum o saradnji sa Prekršajnim sudom u Beogradu, br. 2-32/16 od 16.3.2016. godine
 • Memorandum o poslovnoj saradnji sa NLB  bankom  a.d. Beograd. br.2-80/16 od 10.8.2016. godine
 • Ugovor o stručnoj praksi studenata sa PIREUS bankom a.d. Beograd, br. 900/1 od 19.10.2016. godine
 • Sporazum o saradnji sa Gradskim pravobranilaštvom grada Beograda, br. 2-125/16 od 25.11.2016. godine
 • Memorandum o saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava(YUCOM), br. 2-58 od 9.5.2017. godine.
 • Sporazum o saradnji sa Živko Mijatović & Partners d.o.o. Beograd,br. 2-121-1/17 od 17.11.2017. godine
 • Sporazum o saradnji sa advokatskom kancelarijom Dejana P. Bogdanovića, br. 2-121-2/19 od 17.11.2017. godine
 •  Memorandum o saradnji sa Forumom sudija Srbije, br. 2-12/18 od 14.2.2018. godine
 • Memorandum o saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava(YUCOM), br. 2-47 od 17.5.2018. godine.
 •  Sporazum o saradnji sa Prvim osnovnim sudom u Beogradu, br. 2-86/18 od 13.12.2018. godine
 •  Protokol o saradnji sa Udruženjem žrtava nasilja HAJR, br. 2-1/19 od 21.1.20219. godine
 • Sporazum o saradnji sa Drugim osnovnim sudom u Beogradu, br. 2-4/2019 od 5.2.2019. godine
 • Sporazum o saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd. Br. 2-21/19. od 8.9.2019. godine
 • Sporazm o saradnji sa Zaštitnikom građana, br. 2-22/19 od 9.9.2019. godine
 • Sporazum o saradnji sa Nacionalnim udruženjem eksperata zaštite životne sredine, br. 2-78/19 od 26.12.2019. godine
 • Sporazum o saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije, br. 2-4/20 od 19.1.2020. godine
 • Sporazum o saradnji sa kompanijom WILLIAM S. HEIN&CO, br. 2-14/20 od 5.2.2020. godine
 • Sporazum o saradnji sa univerzitetom Milano Bicocca u okviru zajedničkog programa doktorskih studija, br. A077-01-/20 od 10.3.2020. godine
 • Sporazum o saradnji sa Vojnim sindikatom Republike Srbije, br. 2-104/20 od 12.10.2020. godine
 • Sporazum o sardnji sa Privrednim apelacionim sudom u Beogradu, br. 2-9/21 od 26.2.2021. godine
 • Sporazum o saradnji sa Đorđem Sibinovićem, javnim beležnikom, br. 2-7/21 od 24.2.2021. godine
 • Sporazum o saradnji sa Drugim osnovnim sudom u Beogradu, br. 2-20/21 od 31.3.2021. godine
 • Protokol o saradnji sa ApsArt Centrom za pozorišna istraživanja, br. 2-38/21 od 27.5.2021. godine
 • Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Mediteran u Podgorici, 2-44-2/21 od 15.6.2021. godine
 • Sporazum o saradnji sa Univerzitetom Mediteran u Podgorici, br. 2-45-2/21 od 15.6.2021. godine
 • Sporazum o saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 2-35/2021. Godine od 2.6.2021. godine
 • Sporazum o naučnoj i nastavnoj saradnji sa Institutom za međunarodnu politiku i privredu, br. 2-49/21 od 8.7.2021. godine
 • Protokol o saradnji sa Prekršajnim sudom u Beogradu, br. I-1 121/21  od 23.11.2021. godine