Prof. dr Marko Božić, prodekan za nastavu

Marko Božić je vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu i pridruženi naučni saradnik istraživačkog centra Eur’ORBEM Univerziteta Sorbona u Parizu, kao i Centra za pravo i pluralizam, Univerziteta Milano-Bikoka. Profesor Božić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu gde je u svojstvu asistenta pripravnika  magistrirao 2007. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Pariz Nanter, kao stipendista francuske vlade, završio je master iz teorije i analize prava 2008, a doktorsku disertaciju iz javnog prava odbranio 2013. godine. Doktorirao je 2010. i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom svoje akademske karijere bio je ko-rukovodilac naučnih projekata i gostujući predavač na Univerzitetu Sorbona u Parizu, Visokoj školi za društvene nauke u Parizu, kao i gostujući istraživač u više naučnih centara i institucija pri francuskom nacionalnom centru za naučna istraživanja. Afirmisani je prevodilac s francuskog jezika iz domena filozofije, prava i humanistike. Trenutno obavlja funciju koordinator programa zajedničkih doktorskih studija koje se izvodi u saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta Milano-Bikoka i Pravnog fakulteta Univerziteta Union iz Beograda. Profesor Božić objavljuje radove na srpskom, francuskom i engleskom jeziku na teme iz opšte teorije prava, istorije ideje i teorije i prakse sekularnosti.

Prijem studentkinja/studenata: ponedeljkom, sredom i četvrtkom od 11.00 do13.00. (kabinet IV)

Email: marko.bozic@pravnifakultet.rs


Prof. dr Jelena Arsić, prodekanica za nauku

Jelena Arsić je vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, predaje i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica je uredništva naučnog časopisa PFUUB Pravni zapisi. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu (SAD) i doktorirala na Pravnom fakulteta Univerziteta Union u oblasti porodičnog prava. Usavršavala se na Univerzitetu u Pitsburgu, Univerzitetu Ilinois u Čikagu, Slobodnom univerzitetu u Berlinu i Nacionalnom univerzitetu Irske. Licencirana je medijatorka i trener u oblasti medijacije, fasilitacije i pregovaranja. Bila je angažovana kao Staff Attorney u Američkom udruženju pravnika (ABA/CEELI). Učestvovala je u više međunarodnih, regionalnih i domaćih projekata i istraživanja iz oblasti medijacije i zaštite prava deteta. Trenutno je rukovodilac za Srbiju evropskog naučnog projekta u oblasti podrške porodici (EurofamNet, COST Action 18123). Članica je Nacionalnog udruženja medijatora Srbije i članica UO Centra za integraciju mladih. Autorka je nekoliko monografija i većeg broja članaka i drugih publikacija iz oblasti porodičnog prava, prava deteta, alternativnog rešavanja sporova i medijacije.

Prijem studentkinja/studenata postdiplomskih studija: sredom, 17:00-19:00 (kabinet VI)

Email: jelena.arsic@pravnifakultet.rs


Prof. dr Tatjana Papić, prodekanica za međunarodnu saradnju

Tatjana Papić je redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, kao i gostujući istraživač Pravnog fakulteta Univerziteta u Redingu (UK) i Centra za pravo i pluralizam, Univerziteta Milano-Bikoka (Italija). Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Konetikat (SAD) i doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Bila je gostujući profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Minsteru (Nemačka) (2021/2022) i na Pravnom fakultetu Univerziteta Vašington i Li (SAD) (2013/2014), kao i Senior Michigan Grotius Research Scholar Pravnog fakulteta Univerziteta Mičigen (SAD) (2019/2020). Bila je i gostujući predavač Danskog instituta za ljudska prava. Predaje na master studijama humanitarnog i prava ljudskih prava na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 1998. godine do 2005. godine radila je u Beogradskom centru za ljudska prava.

Objavljivala je na različite teme iz međunarodnog javnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava. Njeni radovi su se pojavljivali u časopisima kao što su American Journal of International Law, International and Comparative Law Quarterly, Cornell International Law Journal, Hague Journal on the Rule of Law, Chinese Journal of International Law. Članica je European Society of International Law, International Society of Public Law (ICON Society) i European Group for Public Law.

Email: tatjana.papic@pravnifakultet.rs