ČLANOVI NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA PFUUB

Nastavnici i saradnici:

 1. Prof. dr Nebojša Šarkić
 2. Prof. dr Bogoljub Milosavljević
 3. Prof. dr Zlatko Stefanović
 4. Prof. dr Violeta Beširević
 5. Prof. dr Slađana Jovanović
 6. Prof. dr Tatjana Papić
 7. Prof. dr Saša Gajin
 8. Prof. dr Jelena Jerinić
 9. Prof. dr Milena Trgovčević-Prokić
 10. Prof. dr Jelena Simić
 11. Prof.dr Mario Lukinović
 12. Prof. dr Marko Božić
 13. Doc. dr Jelena Arsić
 14. Doc. dr Tamara Ilić
 15. Doc. dr Vladimir Crnjanski
 16. Doc. dr Aleksa Radonjić
 17. Doc. dr Slobodan Vukadinović
 18. Mr Dragana Mirčić Panić
 19. Ankica Dragin
 20. Nikola Kovačević
 21. Iva Ivanov
 22. Jovana Popović

Predstavnici studenata:

 1. Dragana Đusić (student)
 2. Andrea Drašković (student)
 3. Sara Popović (student)