Komisija za vrednovanje naučnog doprinosa radi u sastavu:

  • prof. dr Tatjana Papić
  • prof. dr Jelena Jerinić
  • prof. dr Marko Božić

Mandat članova Komisije za vrednovanje naučnog doprinosa traje od 05.06.2023. godine do 05.06.2026. godine.