Komisija za obezbeđenje kvaliteta radi u sastavu:

  • prof. dr Dijana Marković-Bajalović
  • prof. dr Jelena Simić
  • doc. dr Vladimir Crnjanski
  • doc. dr Milena Banić
  • Iva Ivanov, asistentkinja
  • Jovana Popović, asistentkinja
  • Ivana Ilić, sekretar Fakulteta
  • Aleksandra Bućković, studentkinja
  • Marija Matić, studentkinja

Mandat članova komisije za obezbeđenje kvaliteta traje od 15.5.2023. do 15.5.2026. godine