Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Ivana Ilić (sekretar Fakulteta)
Email: ivana.ilic@pravnifakultet.rs
Telefon: 011/2095-595

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti:

Ivana Ilić (sekretar Fakulteta)
Email: ivana.ilic@pravnifakultet.rs
Telefon: 011/2095-595

Lica za zaštitu od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja: