Violeta Beširević je redovna profesorka na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, pridružena naučna saradnica Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti/Beču, pridružena naučna saradnica Centra za pravo i pluralizam Univerziteta Milano-Bicocca i članica upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo. Glavna je i odgovorna urednica časopisa PFUUB Pravni zapisi. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala i doktorirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti iz oblasti uporednog ustavnog prava. Dobitnica je Fulbrajtove stipendije. Bila je postdoktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta Njujork (NYU Law School) na kojem je kao Hauser Global Research Fellow i Fulbright Scholar radila na istraživanju o ustavnom sudstvu. Usavršavala se na pravnim fakultetima Univerziteta Džordž Vašington i Univerziteta Brigam Jang u SAD, kao i na Institutu Aser u Hagu. Od 2008. do 2012. bila je članica Komisije za pomilovanje predsednika Republike Srbije. Položila je pravosudni ispit, istupala je kao amicus curiae pred Ustavnim sudom Srbije i kao veštak u međunarodnoj investicionoj arbitraži pod okriljem Stalnog arbitražnog suda u Hagu. Autorka je brojnih radova objavljenih na srpskom i engleskom jeziku u oblasti ustavnog prava, evropskog ustavnog prava, ljudskih prava i bioetike.

Prijem studentkinja/studenata: utorkom, sredom i četvrtkom od 14.00. do 16.00. (dekanat)

Email: violeta.besirevic@pravnifakultet.rs