ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: vanda.bozic@pravnifakultet.rs
Kabinet II (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Krivično pravo – opšti deo
 • Krivično pravo – posebni deo
 • Krivično procesno pravo
 • Prekršajno pravo
Master studije
 • Krivično pravo
 • Pravo izvršenja krivičnih sankcija
 • Prekršajno pravo

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012)
 • Magistarske studije – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2010)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004)
 • Doktorske studije – Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu (2018)
 • Master studije – Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (2004)
 • Osnovne studije – Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1. Prijevara kao kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 2011, god. 48, br. 1, str. 165-182. ISSN 0584-9063. https://hrcak.srce.hr/66448 [COBISS.SR-ID 514736316]
 2. Krijumčarenje ljudi i trgovanje ljudima u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu i sudskoj praksi. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 2015, v. 36, br. 2, str. 845-873, tabele. ISSN 1846-8314. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=227403.[COBISS.SR-ID 29476617]
 3. Kazneno djelo primanja mita kroz prizmu korupcije između ugovornih liječnika obiteljske medicine i tvornice lijekova. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 2015, vol. 6, no. 1, str. 101-149, tabele. ISSN 1849-0778. https://hrcak.srce.hr/152400 [COBISS.SR-ID 29456905]
 4. Kaznenopravni problemi transplantacije dijelova ljudskog tijela suočeni s ilegalnim tržištem ljudskih organa.U: Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 628-657, tabele, graf. prikazi. Biblioteka Udžbenici. ISBN 978-953-270-102-9. http://transcrim.pravo.unizg.hr/wp-content/uploads/2017/01/Vanda-Bozic-Kaznenopravni-problemi-transplantacije.pdf [COBISS.SR-ID 36592649]
 5. Forced Marriages of Children as a Form of Exploitation of Human Trafficking Victims. Procedural Aspects of EU Law. Faculty of Law Osijek, 2017. Str. 48-66, EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC),iss. 1. ISBN 978-953-8109-16-4, ISBN 978-953-8109-15-7. ISSN 2459-9425. https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/6521 DOI: 25234/eclic/6521. [COBISS.SR-ID 37193225]