ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: tatjana.papic@pravnifakultet.rs
Kabinet V (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Međunarodno javno pravo
Master studije
 • Human Rights Protection
 • European Convention on Human Rights Practicum

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu (2011)
 • Magistarske studije (LL.M) – University of Connecticut School of Law (2000)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1998)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1. Osnovi međunarodnog javnog prava, koautor (s V. Dimitrijevićem, O. Račićem, V. Đerićem, V. Petrović i S. Obradovićem) (Beogradski centar za ljudska prava, 1, 2. I 3. izdanje, 2005, 2007, 2012)
 2. „Međunarodno-pravni aspekti odluke Ustavnog suda Srbije o ustavnosti i zakonitosti Briselskog sporazuma” (koautor s V. Đerićem), Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vol. 64, no. 2, 2016, str. 200-214.
 3. “The Political Aftermath of the ICJ’s Kosovo Opinion“, u M. Milanović, M. Wood (eds.), The Law and Politics of Kosovo Advisory Opinion (Oxford University Press, 2015), str. 240-267.
 4. “Fighting for a Seat at the Table: International Representation of Kosovo”, Chinese Journal of International Law, Oxford University Press, vol. 12, no. 3, 2014, str. 543-570.
 5. “As Bad As It Gets: The European Court of Human Right’s Behrami and Saramati Decision and General International Law” (co-authored with M. Milanović), International and Comparative Law Quarterly, Cambridge University Press, vol. 58, 2009, str. 267-296.