ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs
Kabinet II (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Krivično pravo
 • Krivično procesno pravo
 • Kriminologija
 • Prekršajno pravo

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union (2008)
 • Magistarske studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2003)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1994)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1. Ćopić, S., Simeunović-Patić, B., Jovanović, S. „Crime and Punishment in Serbia“, in: M. Aebi, V. Jaquier (Volume Editors), G. R. Newman (General Editor) Crime and Punishment around the World – Europe, vol. 4, Santa Barbara: ABC-CLIO, 2010, pp. 259-271.
 2. Jovanović, S. Pravna zaštita od nasilja u porodici, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2010.
 3. Jovanović, S., Galonja, A. Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom i prekršajnom postupku, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Beograd, 2011.
 4. Simeunović-Patić, B., Jovanović, S. Žene žrtve ubistva u partnerskom odnosu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2013.
 5. Jovanović, S. „The Legal Status of the Injured Party and Victim of Crime“, in: Kolarić, D. (ed.) Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2016, vol. I, pp. 79-88.