ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: sasa.gajin@pravnifakultet.rs
Kabinet VIII (II sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Ljudska prava
 • Pravo medija
 • Antidiskriminaciono pravo
Master studije
 • Human Rights and the Law on Equality
 • Privacy Rights and the Law on Information

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union (2010)
 • Magistarske studije – Pravni fakultet Univerziteta Lester u Velikoj Britaniji (1992)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1988)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1. Autor, koautor i urednik preko 110 monografija, članaka i drugih tekstova u oblasti ljudskih prava, u periodu 1990-2018 godine;
 2. Principijelni koautor 10 zakona usvojenih u Narodnoj skupštini Republike Srbije u oblasti ljudskih prava, u periodu 2003-2014 godine;
 3. Član Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI), izabran 2017. godine;
 4. Zamenik direktora Centra za unapređivanje pravnih studija, nevladine organizacije sa sedištem u Beogradu, izabran 2017. godine.