ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: nikola.kovacevic@pravnifakultet.rs
Kabinet II (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
  • Krivično pravo – opšti deo
  • Krivično pravo – posebni deo
  • Krivično procesno pravo

OBRAZOVANJE
  • Doktorske studije – kandidat na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (2019-)
  • Master studije (LL.M.) – Univerzitet u Eseksu, Pravni fakultet – master studije, Međunarodno pravo ljudskih prava (2017-2018)
  • Osnovne studije – Univerzitet Union, Pravni fakultet – osnovne studije, diplomirani pravnik (2009-2014)

REPREZENTATIVNE REFERENCE