ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: info@pravnifakultet.rs
Dekanat (II sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
  • Porodično pravo
  • Pravosudno organizaciono pravo
  • Stečajno pravo
  • Pravo informacionih tehnologija

OBRAZOVANJE
  • Doktorske studije (S.J.D.) – 
  • Magistarske studije (LL.M) – 
  • Osnovne studije – 

REPREZENTATIVNE REFERENCE