ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: katarina.jovicic@pravnifakultet.rs
Kabinet IV (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
  • Trgovinsko pravo

OBRAZOVANJE
  • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu (2012)
  • Magistarske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu (2006)
  • Specijalističke studije – Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu (2004)
  • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1988)

REPREZENTATIVNE REFERENCE