ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: jelena.arsic@pravnifakultet.rs
Kabinet VI (II sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Porodično pravo
 • Nasledno pravo
 • Medijacija
Master studije
 • Prava deteta i porodica
 • Porodična medijacija
 • Child Rights
 • Contemporary Dispute Resolution and Mediation
Doktorske studije
 • Alternativni pristupi zaštiti prava iz porodičnih odnosa

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union (2014)
 • Magistarske studije (LL.M) – University of Pittsburgh School of Law, SAD (2005)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2004)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1. “Gender Perspectives in Mediation” (koautorka sa N. Petrušić), u: Carapezza Figlia, G. et. al
  (eds.) Gender Competent Private Law. Springer, 2023, str. 221-242.
 2. “Perspektive roditeljstva istopolnih partnera u Srbiji: između potreba i mogućnosti” (koautorka sa
  V. Vlašković), Pravni zapisi, god. 13, br. 1 (2022), str. 240-260.
 3. Medijacija – teorija, pravo i praksa (koautorka sa N. Petrušić), Pravni fakultet Univerziteta Union i
  JP Službeni glasnik, Beograd, 2021.
 4. “Family Support as a Right of the Child” (koautorka sa P. Dolan i N. Žegarac), Social Work;
  Social Sciences Review (Special Edition), Vol. 21, No. 2 (2020), str. 8-26.
 5. „Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju i prava naslednika: u raskoraku između zakona i
  prakse” (koautorka sa B. Stanivuk), Pravni zapisi, god. 10, br. 1 (2019), str. 141-159.