ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: jelena.arsic@pravnifakultet.rs
Kabinet V (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Porodično pravo
 • Nasledno pravo
 • Medijacija
Master studije
 • Prava deteta i porodica
 • Porodična medijacija
 • Child Rights
 • Contemporary Dispute Resolution and Mediation

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije (LL.D.) – Pravni fakultet Univerziteta Union (2014)
 • Master studije (LL.M) – University of Pittsburgh School of Law, SAD (2005)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2004

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1. Medijacija – teorija, pravo i praksa (koautorka sa N. Petrušić), Pravni fakultet Univerziteta Union i JP Službeni glasnik, Beograd, 2021.
 2. “Family Support as a Right of the Child” (koautorka sa P. Dolan i N. Žegarac), Social Work & Social Sciences Review (Special Edition), Vol. 21, No. 2 (2020), str. 8-26.
 3. „Zaštita dece od nasilja u Srbiji: aktuelna pravna pitanja i problemi” (koautorka sa S. Jovanović), Teme, god. 43, br. 3 (2019), str. 861-883.
 4. „Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju i prava naslednika: u raskoraku između zakona i prakse” (koautorka sa B. Stanivuk), Pravni zapisi, god. 10, br. 1 (2019), str. 141-159.
 5. „Posredovanje javnih izvršitelja: dometi i limiti” (koautorka sa N. Petrušić), Pravni život: časopis za pravnu teoriju i praksu, knj. 602, br. 12 (2017), str. 163-171.