ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: iva.ivanov@pravnifakultet.rs
Kabinet IV (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
  • Poresko pravo
  • Pravo Evropske unije

OBRAZOVANJE
  • Doktorske studije – kandidat na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2018-)
  • Master studije (LL.M.) – University of Cambridge (2018)
  • Master studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2017)
  • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2015)

REPREZENTATIVNE REFERENCE