ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: dejan.milic@pravnifakultet.rs
Kabinet VII (II sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
  • Retorika
  • Odnosi sa javnošću

OBRAZOVANJE
  • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (u toku)
  • Master studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2014)
  • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1997)

REPREZENTATIVNE REFERENCE