Stručno-naučni skup Položaj lokalnih ombudsmana u opštinama i gradovima Srbije održan je 25. februara 2022. godine. Skup je posvećen instituciji lokalnog ombudsmana (ranije, građanskog branioca i lokalnog zaštitnika građana) koja je u naš pravni sistem uvedena pre tačno dve decenije.

Skup je održan u hibridnom formatu, što nam je omogućilo da okupimo veliki broj kolega i koleginica, pre svega lokalnih ombudsmana i da, zajedno sa kolegama iz akademske sfere, otvoreno razgovaramo o najvažnijim pitanjima i problemima u funkcionisanju ove važne institucije na lokalnom nivou.

Skup su organizovali i moderirali prof. Bogoljub Milosavljević i prof. Jelena Jerinić, a na njemu su govorili:

 • dr Nebojša Šarkić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (PFUUB)
 • Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština
 • Dr Mijodrag Radojević, naučni saradnik Instituta za političke studije
 • Miloš Janković, advokat i raniji zamenik Zaštitnika građana
 • dr Petar Teofilović, vanredni profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ i raniji Pokrajinski ombudsman
 • Marina Popov Ivetić, lokalni ombudsman grada Novog Sada
 • Miljko Valjarević, ombudsman grada Beograda
 • Miladin Nešić, lokalni ombudsman opštine Bačka Topola i predsednik Udruženja ombudsmana Srbije
 • mast. rod. stud. Ankica Dragin, PFUUB
 • dr Dejan Milenković, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka
 • dr Vladimir Crnjanski, docent PFUUB
 • Jelena Stojković Sokolović, lokalni ombudsman grada Pančeva

Neka od pitanja koja su analizirana su: položaj lokalnog ombudsmana i njegov značaj za zaštitu ljudskih prava na lokalnom nivou, njegov odnos sa organima lokalne samouprave i drugim organima, karakteristike postupaka koje sprovode lokalni ombudsmani, njihove odluke i efekti odluka na praksu lokalne uprave, njihova uloga u unapređenju principa dobre uprave u lokalnoj samoupravi itd.

Učesnici i učesnice skupa bili su složni u zaključku da je neophodno ojačati položaj lokalnih ombudsmana u zakonu, bilo kroz poseban zakon o lokalnom ombudsmanu, bilo kroz razradu odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi.

PFUUB izražava posebno zadovoljstvo što su skupu prisustvovali i u njemu aktivno učestvovale kolege i koleginice iz Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Udruženja ombudsmana Srbije.

Kao rezultat ovog skupa, ali i prethodnog zajedničkog rada, PFUUB i SKGO su objavili tematski zbornik radova koji je dostupan i u elektronskoj formi.

Zbornik radova