Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
u saradnji sa
Međunarodnim udruženjem pravnika Oznabruk

KONFERENCIJA IZ STVARNOG PRAVA
IZAZOVI 21. VEKA

Održaće se putem Zoom internet platforme


Zbornik radova Stvarno pravo – izazovi 21. veka sa međunarodne naučne konferencije održane 9. oktobra 2020. godine u Beogradu, Srbija


Zabeležite datum: 9. oktobar 2020. godine; Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, Srbija.


Međunarodna konferencija se približava i želimo s vama da podelimo program konferencije PLC 2020 (preuzeti ovde).


U slučaju bilo kakvih izmena programa bićete o njima blagovremeno obavešteni.

Važni datumi

  • 30. mart 2020. – rok za predaju apstrakata
  • 05. maj 2020. – obaveštavanje odabranih učesnika
  • 15. septembar 2020. – objavljivanje konačne verzije programa
  • 09. oktobar  2020. – konferencija
  • 20. decembar 2020. – predaja konačnih verzija radova

Knjiga apstrakta


Kontkat i uputstva

Mesto događaja: Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, Srbija, Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11 070 Beograd, Srbija, http://pravnifakultet.edu.rs

telefon: +381 11 2095502
faks: + 381 11 3196 379
e-mail: plc@pravnifakultet.rs.

Radujemo se što ćemo se uskoro videti na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Srdačan pozdrav!


O nama – Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu


PLC 2020 – Međunarodni akademski odbor

Wian Erlank, PhD, North-West University, Law Faculty Potchefstroom (Južna Afrika)
Aleksandra Čavoški , PhD, University of Birmingham, Birmingham Law School (Velika Britanija)
Rafael Ibarra Garza , PhD, Universidad de Monterrey (Meksiko)
José Carlos de Medeiros Nóbrega, PhD, University of Osnabrück (Nemačka)
Gabrijela Mihelcic, PhD, Univerzitet u Rijeci, Pravni Fakultet Rijeka, (Hrvatska)
Meliha Povlakić, PhD, Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet (Bosna i Hercegovina)
Radenko Jotanović , PhD, Univerzitet u Banja Luci, Pravni fakultet (Bosna i Hercegovina)
Irina Sferdian , PhD, West University of Timisoara, Faculty of Law (Rumunija)
Oliver M. Hübner , PhD, Frei Universität Berlin (Nemačka)
Miloš Živković , PhD, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (Srbija)
Dragoljub Popović, PhD, Univerzitet Union, Pravni fakultet (Srbija)